Ô nhiễm không khí đến từ đâu?

Có bốn loại nguồn ô nhiễm không khí chính:

  • Nguồn di động: ô tô, xe buýt, máy bay, xe tải và tàu hỏa
  • Nguồn cố định: nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cơ sở công nghiệp và nhà máy
  • Nguồn khu vực: khu vực nông nghiệp, thành phố và lò sưởi đốt củi
  • Nguồn tự nhiên: bụi do gió thổi, cháy rừng và núi lửa

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, các nguồn di động chiếm hơn một nửa tổng số ô nhiễm không khí và nguồn ô nhiễm không khí di động chính là ô tô. Các nguồn cố định, như các nhà máy điện, thải ra một lượng lớn ô nhiễm từ một vị trí duy nhất, những nguồn này còn được gọi là các nguồn ô nhiễm điểm. Nguồn khu vực được tạo thành từ rất nhiều nguồn ô nhiễm nhỏ hơn, bản thân nó không phải là vấn đề lớn nhưng khi được coi là một nhóm thì có thể. Các nguồn tự nhiên đôi khi có thể có ý nghĩa nhưng thường không gây ra các vấn đề ô nhiễm không khí liên tục như các loại nguồn khác có thể.

Ô nhiễm đang di chuyển

Ô nhiễm do con người tạo ra và các nguồn tự nhiên thường được tạo ra ở một nơi và vận chuyển qua không khí. Đôi khi các phản ứng hóa học trong khí quyển làm thay đổi các chất ô nhiễm trước khi chúng được lắng đọng. Các chất ô nhiễm trong không khí có thể tạo ra khói mù, khiến chúng ta khó nhìn thấy hơn và sự lắng đọng chất ô nhiễm có thể gây ra các tác động sinh học. Các khu vực NPS cũng trải qua những hiệu ứng này giống như những nơi khác. Vị trí và thậm chí cả thời gian trong năm có thể xác định nguồn ô nhiễm nào là quan trọng nhất đối với mỗi công viên.

Gió có thể di chuyển các chất ô nhiễm không khí trong khoảng cách ngắn hoặc rất xa trước khi chúng gây ra các tác động có hại

Những công viên có gió của các nhà máy điện thiếu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm hiện đại có thể làm tăng khói bụi. Khí thải từ xe hơi và xe tải, cũng như các quá trình công nghiệp như phát triển dầu khí, làm tăng nồng độ ôzôn. Cháy rừng vào mùa hè cũng có thể làm giảm tầm nhìn trong các khu vực NPS. Thậm chí có những ví dụ về các chất ô nhiễm có nguồn gốc từ các quốc gia khác và được vận chuyển hàng nghìn dặm đến các công viên. Ảnh hưởng của ô nhiễm này có thể được nhìn nhận như khói mù và thông qua các hiệu ứng sinh học tiêu cực. Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với thiên nhiên , tầm nhìn và sức khỏe con người.

Nguồn: https://www.nps.gov/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat